• Voor het schooljaar 2019-2020 zal het zwemmen voor alle klassen gratis zijn.
  • Momenteel zijn er zes kleuterklassen en acht klassen in het lager onderwijs. We hebben ongeveer 100 kleuters en 170 leerlingen in de lagere school.
  • De kleuterschool onderscheidt zich van de lagere school door middel van een apart gebouw.
  • We streven ernaar om regelmatig een culturele uitstap (toneel, film, tentoonstelling, …) en een sportieve activiteit te plannen binnen de schooluren. Bij elk van deze schooluitstappen betaalt elk kind de inkomprijs voor de activiteit + een bijdrage voor de schoolbus (als deze gebruikt wordt); de busprijs wordt gedeeld door het aantal reizigers.
  • In het kader van “gezonde voeding” en ons “afvalbeleid” mag enkel water in een drinkbus of PET-flesje mee naar school gebracht worden.
  • De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met de gemeente Schoten (KIOS) en wordt door de gemeente (via de school) apart (maandelijks) gefactureerd.

Bekijk zeker ons infoboekje onderaan de pagina