Indien gewenst en indien mogelijk kan de busdienst uw kind(eren) in de onmiddellijke omgeving van uw woonplaats komen ophalen en opnieuw afzetten. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van deze busdienst, mits vooraf telefonisch of schriftelijk ons secretariaat te verwittigen. 03 645 55 62

Opgelet:– het ophalen en terugbrengen van de leerlingen kan alleen wanneer het kind in Schoten woont of op de grens van de aanliggende gemeentes. Bij twijfel raadpleegt u best het schoolsecretariaat.
-het juiste uur waarop het kind wordt opgehaald en afgezet, gebeurt in overleg met de busbegeleiding en is afhankelijk van de grootte en de richting van de bustoer (en kan steeds gewijzigd worden) ; de bustoer start om 7u en eindigt rond 17u.

De bijdrage wordt aangerekend via de tweemaandelijkse factuur.

Prijzen (onder voorbehoud )

*kleuters: a) € 1.60/rit b) € 53/jaar
*lagere school: a) € 1.60/rit b) € 149/jaar (2de kind: € 120/jaar, 3de kind e.v. € 53)

Wie dus regelmatig de schoolbus gebruikt, kiest het best voor een jaarabonnement.

Afspraken
-iedereen betaalt tijdig zijn bijdrage
-kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar moeten aan de bushalte worden opgehaald, zoniet worden de leerlingen opnieuw afgezet in het Vijverhof waar ze in de nabewaking kunnen afgehaald worden (op woensdag is er geen nabewaking en zullen ze bij de politie worden afgezet)
bij onverwachte gebeurtenissen verwittigt u onmiddellijk de busbegeleiding (Marina:0499 11 21 80) of de school (03 645 55 62)
-bij niet of laattijdige betaling kan de toegang tot de bus ontzegd worden
-bij ongepast gedrag of wanbetaling kan de directie het reizen met de schoolbus verbieden

OPGELET! VANAF 1 SEPTEMBER 2023 ZAL ER GEEN BUSVERVOER MEER MOGELIJK ZIJN