Alle Schotense kleuter- en lagere scholen werken met een
centraal aanmeldsysteem. Dit gebeurt in samenwerking met het
Huis van het Kind Schoten.
Je meldt eerst je kind aan via schoten.aanmelden.in voor je je
kind kan inschrijven. Dit geldt voor alle kinderen die voor de
eerste keer worden ingeschreven (geboortejaar 2021) of van school
willen veranderen. Op die manier krijgt iedereen evenveel kansen
om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze en
vermijden we wachtrijen aan de school. Let op: ook kinderen ge-
boren in oktober, november of december 2021, die pas met school
starten in het schooljaar 2024-2025 moeten nu al aangemeld
worden via het digitaal aanmeldsysteem. Kinderen die al naar
school gaan in de school van jouw keuze, moeten dus niet opnieuw
aangemeld worden. Zij worden automatisch, via de school, in-
geschreven voor volgend schooljaar.

Hoe?

Je meldt je kind aan voor de scholen van jouw keuze via
schoten.aanmelden.in.
Wat heb je nodig?
• Het rijksregisternummer van je kind.
• Een computer met internet. Als je geen computer of
internetverbinding hebt, kan je terecht bij de secretariaten van
de basisscholen en het Huis van het Kind.

Wanneer aanmelden?

• Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer of zus
is ingeschreven: tussen dinsdag 17 januari 2023, 9.00 uur en
maandag 30 januari 2023, 17.00 uur. (=voorrangsgroep)
• Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer of zus
is ingeschreven: tussen dinsdag 28 februari 2023, 9.00 uur en
dinsdag 21 maart 2023, 17.00 uur.

Wanneer inschrijven?

Voorrangsgroep: tussen dinsdag 14 februari 2023 en vrijdag 10
maart 2023.
• Alle anderen: tussen maandag 24 april 2023 en dinsdag 23 mei
2023. Neem je brief mee als bewijs dat je die school hebt
toegewezen gekregen.
• Vanaf dinsdag 23 mei 2023 starten de inschrijvingen voor de
resterende vrije plaatsen

Maak een afspraak met de school die wordt vermeld in de brief of
e-mail.

Brochure inschrijvingen gemeente Schoten:

http://www.aanmelden.schoten.be/assets/63a1632d7ae7fe17f702a1fe/brochure_2023-2024_DEFINITIEF.pdf

Rechtstreekse link om aan te melden:

https://schoten.aanmelden.in/registrations/new