Op onze school werken we met een wisselende leerlingenraad.

3 maal per schooljaar wordt er een ideeënbus geplaatst (op de speelplaats) waarin leerlingen voorstellen mogen deponeren na een opgegeven thema.

De leerkrachten van de kerngroep welbevinden stellen een groep van leerlingen samen om het idee uit te werken. Zo is er een steeds zeer gemotiveerde leerlingengroep en kunnen er meer leerlingen aan bod komen om mee te werken aan het schoolbeleid op leerlingenniveau.