Aangezien Deuzeldpark een nieuwe school is sinds september 2018, is er momenteel nog geen leerlingenraad opgezet. De school is hier volop met bezig.

Zodra hier meer informatie over is, delen wij dit mee op onze website.