Wij voorzien voor- en naschoolse opvang. Voor deze opvang ontvangen de ouders jaarlijks (jan.- dec.) een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd. De organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang gebeurt in samenwerking met de gemeente Schoten (vzw “KIOS”). Om gebruik te kunnen maken van deze extra service ontvangt u een “reglement kinderopvang Schoten (KIOS)” en dient u een “inschrijvingsformulier met akkoordverklaring” in te vullen. U ontvangt dit bij de eerste opvang.

Betalingen gebeuren met een overschrijvingsformulier dat u van KIOS maandelijks meekrijgt met uw kind via de school. Niet contant betalen dus!

Voorschoolse opvang

Elke weekdag vanaf 7u15 tot 8u00
Prijs: € 2 per kind

Van 8u tot 8u15 wordt de opvang gratis gedaan door de medewerkers van KIOS. Vanaf 8u15 wordt de opvang gratis gedaan door de leerkrachten.

Naschoolse opvang

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Te betalen vanaf 15u45
Prijs: € 2 per begonnen uur per kind voor het 1ste uur, nadien € 1 per begonnen half uur
Wie zijn/haar kind(eren) afhaalt tussen 17u45 en 18u, betaalt € 2 extra per kind.
Wie nog later komt, wordt flink beboet: raadpleeg hiervoor het “reglement KIOS”

Middagtoezicht

Prijzen: € 0,75 per kind per dag voor het middagtoezicht.
Voor dit toezicht ontvangen de ouders jaarlijks (jan.-dec.) een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd.

Tafelmanieren behoren tot een degelijke opvoeding.

Voor de thuiseters: Leerlingen die ’s middags niet tijdig worden afgehaald, gaan mee naar de refter, waar ze alsnog kunnen afgehaald worden.
Kinderen mogen pas terug naar school komen vanaf 13u05. Wie vroeger komt, zal € 0,75 aangerekend worden voor het middagtoezicht.