In de drie afdelingen voorzien wij voor- en naschoolse opvang. Voor deze opvang ontvangen de ouders jaarlijks (jan.- dec.) een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd. De organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang gebeurt in samenwerking met de gemeente Schoten (vzw “KIOS”). Om gebruik te kunnen maken van deze extra service ontvangt u een “reglement kinderopvang Schoten (KIOS)” en dient u een “inschrijvingsformulier met akkoordverklaring” in te vullen. U ontvangt dit bij de eerste opvang.

Betalingen gebeuren met een overschrijvingsformulier dat u van KIOS maandelijks meekrijgt met uw kind via de school. Niet contant betalen dus!

Voorschoolse opvang

Op elke afdeling: elke weekdag vanaf 7u15 tot 8u00
Prijs: € 2 per kind

Van 8u tot 8u15 wordt de opvang gratis gedaan door de medewerkers van KIOS. Vanaf 8u15 wordt de opvang gratis gedaan door de leerkrachten.

Naschoolse opvang

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

In elke afdeling is er nabewaking tot 17u45 Te betalen vanaf 15u45
Prijs: € 2 per begonnen uur per kind voor het 1ste uur, nadien € 1 per begonnen half uur
Wie zijn/haar kind(eren) afhaalt tussen 17u45 en 18u, betaalt € 2 extra per kind.
Wie nog later komt, wordt flink beboet: raadpleeg hiervoor het “reglement KIOS”

WoensdagmiddagWoensdagnamiddag opvang georganiseerd door KIOS

Inschrijven

Wat anders is dan bij de voor- en naschoolse opvang is dat we voor de woensdagnamiddagopvang werken met voorinschrijvingen. Inschrijven is verplicht! Inschrijven kan door ons via e-mail (kios@schoten.be) te contacteren waarna wij u de nodige documenten bezorgen. Inschrijven kan op vaste inschrijfmomenten of door langs te komen, op deze vaste inschrijfmomenten, op onze dienst (Curielaan 1, 2900 Schoten). De inschrijvingsmomenten voor de eerste periode (tot aan de Herfstvakantie) zijn op maandag 26 augustus 2019.

Indien u uw kind wenst in te schrijven voor de woensdagnamiddagopvang vragen wij het inschrijvingsformulier voor woensdagnamiddagopvang, waarbij u zich akkoord verklaard met het huisreglement, in te vullen en ons ook de inschrijfstrook, op vooropgestelde data, te bezorgen.

Uw inschrijving is pas definitief als u van ons een bevestiging hebt ontvangen.

Tarief

Lunch €2 / €3 afhankelijk van het eind-uur van de school van uw kind
Activiteitenaanbod KIOS €5 of lessen Academie €72 voor volledig schooljaar of €2
Naopvang €1 per begonnen halfuur
   

Indien uw kind in het bezit is van een vrijetijdspas kan u gebruik maken van dit aanbod aan de helft van de prijs. Meer info vindt u op: www.schoten.be/vrijetijdspas.

Voorwaarden

  • Inschrijven kan enkel via vzw KIOS en niet via de school van uw kind.
  • De woensdagnamiddagopvang gaat niet door op feest- en vakantiedagen en pedagogische studiedagen.
  • Indien Basisschool Deuzeldpark een pedagogische studiedag heeft verschillend van Sint-Eduardus zal de woensdagnamiddagopvang uitzonderlijk doorgaan in Sint-Eduardus. U wordt hier, tijdig, van op de hoogte gebracht.
  • De woensdagnamiddagopvang in Deuzeldpark is enkel voor kinderen van 2,5 – 12 jaar die naar school gaan in Deuzeldpark of Sint-Eduardus.
  • De inschrijving van uw kind is pas definitief als wij in het bezit zijn van de inschrijvingsfiche voor woensdagnamiddagopvang en u digitaal (of telefonisch, indien u niet in het bezit bent van een e-mailadres) een bevestiging van ons hebt ontvangen.
  • Indien uw kind niet aanwezig is, zonder vzw KIOS 24 uur op voorhand te verwittigen, rekenen wij een bedrag aan van 5 euro.
  • Kinderen van Sint-Eduardus zijn verplicht om een fluo hesje te dragen tijdens de wandeling naar Deuzeldpark.
  • Uw kind(eren) afhalen tussen 13u30 en 15u30 is niet mogelijk! Dit om de werking van de activiteiten niet te storen.
  • Kinderen voorzien hun eigen lunch, drank en 4-uurtje.

Indien u interesse hebt in woensdagnamiddagopvang of u verdere vragen hebt, kan u contact opnemen met vzw KIOS.

Met vriendelijke groeten

vzw KIOS Curielaan 1 2900 Schoten Tel: 03/680 27 76 kios@schoten.be    

Huis van het Kind Schoten

Curielaan 1

2900 Schoten

Tel: 04/99 92 62 36

huisvanhetkind@schoten.be

Voor de andere leerlingen is hier géén opvang voorzien.

Bij laattijdig ophalen (nà 12u15) door de ouders op woensdagmiddag wordt uw kind bij de woensdagmiddagopvang van Kios ingeschreven en betaalt u de opvang

Middagtoezicht

Prijzen: € 0,50 per kind per dag voor het middagtoezicht.
Voor dit toezicht ontvangen de ouders jaarlijks (jan.-dec.) een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd.

Tafelmanieren behoren tot een degelijke opvoeding.

Voor de thuiseters: Leerlingen die ’s middags niet tijdig worden afgehaald, gaan mee naar de refter, waar ze alsnog kunnen afgehaald worden.
Kinderen mogen pas terug naar school komen vanaf 13u05. Wie vroeger komt, zal € 0,50 aangerekend worden voor het middagtoezicht.