Visie

BSGO Deuzeldpark is een groene school, gelegen nabij het Cogelspark. We zijn een sociale buurtschool. We ontvangen dan ook veel kinderen vanuit de buurt. Belangrijk hierbij vinden we een goede mix van diversiteit. School en buurt maken samen school. Wij streven naar een school waar alle culturen welkom zijn. Waarbij iedereen zijn eigenheid kan behouden, ook binnen culturele verschillen en achtergronden.

Deuzeldpark is een school in groei, dat kan je zien aan onze nieuwbouw. Ook binnen onze school blijven we bouwen.  We bouwen samen met jouw kind aan zijn/haar kennis, vaardigheden en attitudes. Door aan alle aspecten van de ontwikkeling van je kind te werken, kan een kind uitpakken met zijn/haar talent. Naast het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en verdraagzaamheid. Dit op cultureel, creatief en psycho-motorisch vlak. We zijn een school waar de totale persoonlijkheid van je kind belangrijk is.

Mede door onze kleinschaligheid en familiale sfeer, voelt je kind zich veilig en geborgen. Je kind voelt zich thuis op onze school. Jouw kind is uniek. We houden rekening met zijn/haar individuele eigenschappen, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om te leren op zijn/haar tempo. Daarvoor schakelen we klasinterne zorg in, door o.a. co-teaching. We houden rekening met de diverse achtergronden van de kinderen en stemmen de klaspraktijk af op deze verscheidenheid.

We zetten sterk in op de brede basiszorg binnen elke klas. Zelfstandigheid, leergierig zijn en kiezen voor eigen doelen zijn belangrijke waarden bij het maken van keuzes in het verdere leven. Het is dan ook belangrijk om de kinderen te stimuleren in zelfsturende competenties. Samenwerking met anderen en leren van elkaar zorgt voor betere resultaten. Open kansen creëren om te leren door te ervaren en te doen. We beogen een gezond evenwicht tussen prestatie en ontspanning.

Bereikbaarheid van alle betrokken partijen vinden we erg belangrijk.  Elk kind, elke ouder, elke leerkracht en elke partner van de school moet zich goed en gehoord voelen. Waar leerkrachten en ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze kinderen en open staan voor een dialoog met elkaar. Dit wordt gedragen door een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ook ouders verdienen zorg en aandacht binnen onze school. Dat kan via onze actieve ouderraad. Communicatie, dialoog, betrokkenheid en participatie zijn de kernbegrippen van onze ouder-school-relatie.

BS Deuzeldpark wil de kinderen positief laten leren door middel van een leerrijk en creatief aanbod. Via deze weg krijgt elk kind op onze school de kans om vanuit zichzelf te groeien. Want positief leren zorgt voor positief groeien.